Analyse

Agerhønen

Her på siden finder du analyse og resume af novellen Agerhønen, der er skrevet af forfatteren Martin A. Hansen, der levede fra 1909 til 1955.

Om forfatteren bag Agerhønen

Først er det værd at kigge en lille smule på forfatterens liv, da det ofte giver en lettere indsigt i at kunne forstå novellen og hvorfor den er blevet skrevet i sin tid, og hvilke temaer, der måske vil blive indblandet i den.

Martin A. Hansen blev født i Strøby på Stevns og han levede fr a 1909 til 1955. Her er det værd at bide mærke i, at netop denne tid var præget af en meget stor uro. Han har både gennemlevet tiden med første verdenskrig og efter med nogle år med ro skulle han også gennemleve Danmarks besættelse med anden verdenskrig som følgende med besættelsen fra 1940 til 1945 altså fem år senere, hvor hele landet levede i skyggen af Tyskland der med en jernhånd holdte et fast greb over hele landet og varetog alle vores værdier og bestemte hvilke dele af vores kultur, der måtte værdsættes og bruges fra dag til dag.

Martin A Hansen voksede op i fattige kår hvor der ikke altid var mad på bordet og hvor levevilkårene var hårde for at få det hele til at løbe rundt. Var i sin tid meget troede, og var kristen fra han var helt lille. Denne tro stod stærkt ved ham gennem hele hans relativt korte liv, og det var med til at definere mange af de noveller som han skrev gennem sin levetid, da netop skæbnen og hvordan man kan sætte sin lid til den spillede en stor rolle. Han fik 2 børn, og i øvrigt så var han en aktiv modstandsmand i modstandsbevægelsen under anden verdenskrig hvor han primært var med til at trykke illegale blade, som var med til at fortælle den virkelig sandhed under overfladen som tyskerne i mange tilfælde prøvede at dække over med deres egen propaganda.

Derudover er han kendt for at være forfatter og han har skrevet mange kendte noveller. Flere som i dag ofte bliver læst og bliver analyseret på grund af deres komplekset forhold til optimismen i livet, og hvordan det hele kan vende selvom kårene for overlevelse kan være trænge og hårde.

Resume af Agerhønen

Agerhønen er en historie der forgår omkring årstallet 1850. Den omhandler nærmere bestemt en dansk landbrugsfamilie der lever under meget svære levevilkår og hvor de ofte finder sig selv på fattigdommens rand. Dette skyldes både krigen der raserer i Europa men også på grund af fattigdom i samfundet generelt. Det er en familie der udadtil prøver at gøre deres til, at det ser ud til at de har det godt og alle er sunde og raske og får den nødvendige mad de skal bruge, men virkeligheden er en anden for familien, som ikke har penge til mad hver aften og hvor man ofte må gå sulte i seng. Faderen er hjemvendt fra krigen, formentligt på grund af en krigsulykke, og derfor er man hele tiden bange og obs på om han bliver kaldt tilbage til at skulle kæmpe videre. Ulykken er dog ikke ensidig for den lille familie for en aften der er en kraftig storm og lige pludselig høres et bump mod døren. Det er en agerhøne, der er styrtet ind i døre og dernæst død. Dette ser familien som det største måltid og de skynder sig at tilberede den, så de alle sammen bliver godt mætte!

Analyse af Agerhønen

Agerhønen berører mange forskellige temaer gennem dens fortælling. Først og fremmest er der temaet om et families sammenhold. Familien lever ikke en særlig sjov tilværelse og det er lige før de lever på randen til døden da der simplethen ikke er mad nok til at brødføde dem allesammen hver eneste aften. Det er med stærke billeder at hele familien bliver beskrevet som består af fire personer, nemlig faderen, moderen og så deres to børn, de bliver alle beskrevet som magre og meget udhungrede.

Fattigdommen er ofte et træk i disse noveller og grunden til at netop denne familie er fattig skal dels findes i tiden, som den foregår i, men dernæst bliver det også beskrevet af krigen primært er den største årsag til at familien er fattige. Denne krig bliver ikke nævnt ved navn men det lyder til at kunne være treårskrigen der forgik omkring år 1850. Man kan læse i novellen at denne krig stadig raser (Side 22, linie 24), og man finder ud af at faderen i familien har været en aktiv deltager i krigen men nu er blevet sendt hjem igen. Som sagt bliver krigens navn ikke nævnt med ord og derfor er der også en mulighed for at det er krigen i 1864, der blev udkæmpet mod Preussen. Dette er måske i virkeligheden en mere aktuel krig, der kunne være ment i denne novelle, da dette var en krig der var mere relevant for danskerne, da man her kæmpede direkte om danske landområder. Krigen har uanset hvad kastet hele landet ud i en svær tid hvor der ofte hærger fattigdom og hvor det kan være svært at finde arbejde. Faderen har ingen uddannelse og han ejer heller ikke sin egen jord og derfor er han nødsaget til at låne sin arbejdskraft ud til andre, der kan bruge den.

Familiens hjem bliver beskrevet i et malerisk sprog og man fornemmer hurtigt hvor lidt der bliver ejet af familien. Her er bl.a. tale om et enkelt bord og så nogle stole der ikke holder sig alt for godt. Derudover så var der på denne tid ikke nogen adgang til strøm og derfor er den eneste lyskilde i huset en lille petroleumslampe, som der bruges til at lyse huset op med. Derudover så er der også et par billeder af andre familiemedlemmer, men det skal lige siges at familien var for stolte til at søge hjælp hos disse selvom det måske kunne have hjulpet deres situation. Her ser man igen hvor vigtigt det er for familien at opretholde den pæne facade udadtil.

Det er vigtigt for familien at de udadtil virker så gode som muligt. De vil med andre ord ikke tabe modet selvom det kan virke som en svær situation de står i. Derfor er de også meget handlekraftige og de bruger alle de midler de har til at dulme tilværelsen med. Det bliver beskrevet hvordan at alle medlemmerne af familien går i tøj, der er meget nedslidt men hvordan at moderen så samtidig formår at sy det sammen igen og prøve at stoppe de huller, der måtte komme i tøjet. De lever altså efter deres egen overbevisning en værdig tilværelse, hvor der også bliver gjort rent i huset. De har dog en sidste lille livslinie hvis det hele skulle gå så galt som det kan komme, og det er at de besidder en række små kære ejendele eller skatte som de bliver beskrevet som. Disse er meget dyrebare for dem, og det er bl.a. små ting som en konkylie og lignende. Disse kan i værste tilfælde blive solgt videre, hvis familien har brug for en lille slat penge ekstra. Novellen spidser til da der lyder et bank på døren. Dette bank kan betyde en masse, og det kan bl.a. betyde at faderen på ny bliver indkaldt til krigens grusomheder og her ser man især hvor meget tiderne er skiftet for faderen bliver her set som den eneste forsørger og det vil være katastrofalt for hele familiens overlevelse hvis ikke de ham til at skaffe penge og mad til familien. Men det viser sig dog at det ikke er en ny indkaldelse til krigen men derimod er det en agerhøne, der er blevet blæst ind i døren med den stærke vind, som i novellen bliver beskrevet som landstrygeren. Agerhønen er lige præcis det som familien har brug for for at komme lidt mere til kræfter og de spilder derfor ikke tiden med at tilberede et stort måltid så de allesammen får lige den rette mængde mad og ikke føler sult den aften.

Hvis man skal gå dybere ned i de enkelte elementer, der står skrevet mellem linierne så kan man begynde at se på den måde som novellen er skrevet på. Dette er ikke blot en socialrealistisk novelle, der er skrevet for at beskrive samfundets nederste klasse og de problemer som der slåsses med her. Det er mere end dette.

 

 

Back to top button
Close
%d bloggers like this: